Jak odczytywać oznaczenia na podestach ruchomych?

MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY

Wszelkie maszyny i urządzenia mogą być niebezpieczne, jeśli są nieprawidłowo użytkowane. Dlatego producenci umniejszają na nich odpowiednie ostrzeżenia i wytyczne dotyczące eksploatacji. Dotyczy to również podestów ruchomych. Każda osoba korzystająca z nich podczas pracy powinna dokładnie znać znaczenie symboli i innych treści związanych z bezpieczeństwem. Jak je odczytywać?

Podesty ruchome i bezpieczna praca

Zasad BHP trzeba przestrzegać na każdym stanowisku pracy, ale są one szczególnie istotne tam, gdzie ryzyko utraty zdrowia lub życia jest znaczne. Dotyczy to m.in. hal magazynowych i produkcyjnych, placów budowy i wszystkich tych miejsc, w których wykorzystuje się podesty ruchome oraz inne maszyny czy urządzenia.

Dlatego też sprzęt musi być odpowiednio oznakowany. Znajdujące się na nim piktogramy w graficzny sposób przedstawiają zasady użytkowania – co jest dozwolone, a co zabronione i jakie limity obowiązują dla konkretnych czynności. Mogą też wskazywać na konieczność zastosowania środków ochrony przy określonych czynnościach w celu zachowania bezpieczeństwa.

Każdy członek personelu wykorzystujący podczas pracy podesty ruchome musi wiedzieć, jak odczytywać umieszczone na nich oznaczenia i bezwzględnie stosować się do wszystkich zasad BHP. Odpowiedzialność za odpowiednie przeszkolenie spada zaś na pracodawcę.

Zasady bezpieczeństwa przy użytkowaniu podestów ruchomych
Zasady bezpieczeństwa przy użytkowaniu podestów ruchomych

Oznakowania umieszczone na maszynach są konieczne, ale każdy pracownik i bez nich powinien znać zasady bezpiecznej obsługi sprzętu.

Oznaczenia na podestach ruchomych – przykłady

Niekiedy piktogramy na maszynach są dość łatwe w odszyfrowaniu, ale nie zawsze ich przekaz jest jasny. Poniżej znajdziesz kilka przykładów, które pomogą Ci się zorientować, w jaki sposób odczytywać oznaczenia na podestach ruchomych.

 • Przekreślona grafika z maszyną wewnątrz budynku oznacza „pracuj tylko na zewnątrz”. Tego typu oznaczenia znajdują się na podestach ruchomych z napędem spalinowym, którego nie można używać w zamkniętych pomieszczeniach ze względu na szkodliwość wyziewów.
 • Przekreślony symbol stacji benzynowej i żarówka to oznaczenie, które mówi „uzupełnij paliwo, gdy silnik jest zimny”. Ponownie jest to oznaczenie odnoszące się do podestów spalinowych.
 • Grafika przedstawiająca człowieka i książkę lub samą tylko książkę oznacza „przeczytaj instrukcję”. To uniwersalny znak nakazu znajdujący się na różnych typach podestów ruchomych.
 • Wirująca spirala lub koło umieszczone na tle żółtego trójkąta charakterystycznego dla znaków ostrzegawczych oznaczają „uruchamia się automatycznie”.
 • Jeśli na maszynie znajduje się znak z konkretnymi środkami ochrony umieszczonymi na niebieskim tle, oznacza to nakaz ich stosowania podczas pracy.
 • Piktogram ukazujący zgniecioną dłoń pomiędzy dwoma elementami oznacza ryzyko zgniecenia lub zakleszczenia rąk.
 • Grafika z dwoma kołami (rolkami) na tle żółtego trójkąta oznacza ostrzeżenie przed ruchomymi rolkami.
 • Koła zębate oraz dłoń na tle żółtego trójkąta ostrzegawczego to zaś informacja o wibrujących elementach maszyny. Podobnie wygląda ostrzeżenie o elementach ruchomych.
 • Przycisku bezpieczeństwa (emergency stop) należy szukać przy oznaczeniu pokazującym dłoń naciskającą przycisk, umieszczonym na zielonym tle.

Warto również wiedzieć, jak odróżniać poszczególne typy oznakowań na maszynach. Wśród tych piktogramów znajdują się:

 • znaki informacyjne – umieszczane na zielonym tle,
 • znaki nakazu – na niebieskim tle,
 • znaki ostrzegawcze – umieszczane na tle żółtego trójkąta,
 • znaki zakazu – charakteryzujące się przekreśleniami.

Pamiętaj, że znaki muszą być umieszczone na maszynie w pełni widoczny sposób, również podczas pracy. Dlatego warto wziąć pod uwagę specyfikę wykorzystania maszyn, takich jak podesty ruchome przejezdne, stacjonarne czy samojezdne. Ponadto na każdym urządzeniu musi widnieć znak CE. Sprawdź podesty dostępne na wynajem na: https://gizo.pl/

Czytaj poprzedni

Silesia Surface – usługi cynkowania

Czytaj następny

Betula-Chem została wyłącznym przedstawicielem niemieckiej firmy Schaich Chemie w Polsce