Odtłuszczanie przemysłowe w outsourcingu. VIA przedstawia nowoczesne rozwiązanie.

Każdy jest w czymś dobry. My jesteśmy najlepsi w odtłuszczaniu przemysłowym.

Firma VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp.z o.o. na przełomie 2014/2015 r. ukończyła inwestycję w nowe maszyny w fabryce w Komornikach k.Środy Śląskiej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Innowacyjny projekt zakładał m.in. uruchomienie ultranowoczesnej odtłuszczarki oraz powiększenie hali magazynowo produkcyjnej.  Do końca 2015 r. firma planuje zatrudnić 15 nowych pracowników oraz rozbudować dział jakości m.in. w laboratorium do pomiarów kontrolnych.

Odtłuszczanie przemysłowe? Lepiej zwróć się do najlepszych

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom VIA potwierdziła swoją pozycję lidera w Polsce w zakresie procesów odtłuszczania przemysłowego oraz obróbki wibrościernej. Zajmujące się od lat outsourcingiem powyższych procesów przedsiębiorstwo, dzięki nowej inwestycji ponad 8-krotnie zwiększyło swoje moce wydajnościowe. Firma współpracuje przede wszystkim z branżą automotive (główni klienci to: Gedia Poland, HMT, Fiuka, Schurholz), a dzięki nowym rozwiązaniom ma nadzieję na realizację projektów także od nowych partnerów biznesowych, zarówno z regionu dolnośląskiego, jak również poza. W ostatnim czasie firmie udało się nawiązać kontakt z czeskim oddziałem firmy Westfalia – współpraca obejmuje zarówno działania produkcyjne, jak również logistyczne. VIA jest członkiem Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego.

Nowe możliwości  dla sektora motoryzacyjnego, branży lotniczej, a także pozostałych zajmujących się formowaniem części metalowych

Maszyna, w którą zainwestowała VIA jest najnowocześniejszą tego typu technologią na rynku w Polsce. Proces mycia i odtłuszczania części odbywa się w warunkach całkowitej próżni w jednej komorze roboczej, dzięki czemu w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami działającymi w atmosferze powietrza, oferuje większe bezpieczeństwo jak również znacząco poprawia wydajność. Suszenie próżniowe i seryjny kondensator gwarantują uzyskanie najniższej wartości emisji i NDS w środowisku pracy. Medium odtłuszczającym jest czterochlorek etylenu.

Przepustowość odtłuszczarki to 5-6 partii/h, w zależności od programu mycia oraz geometrii części. Zakładając maksymalne obciążenie partii na 1300 kg, VIA jest w stanie przygotować swoim klientom ok. 6 ton gotowych, odtłuszczonych części w ciągu 1 godziny. Napięcie powierzchniowe (energia powierzchniowa), które firma VIA osiąga dzięki nowej technologii to ponad 44mN/m. Na chwilę obecną VIA jest jedyną w Polsce firmą outsourcingową, która zapewnia tak wysoki poziom odtłuszczenia części. Zarówno wydajność jak i zapewnienie wysokiej jakości buduje przewagę nad konkurencją oraz stwarza innym firmom możliwość przejścia na outsourcing tych procesów.

Przebieg procesu na odtłuszczarce  Multiclean-4-4(3)-FSX (2 zbiorniki)

Partię z częściami umieszcza się na rolkach prowadzących przy pomocy wózka widłowego. Duży pojemnik zapewnia wysoką wydajność maszyny. Następnie następuje automatyczne załadowanie komory roboczej z przenośnika. Podczas pierwszych sekund procesu dochodzi do wstępnej ewakuacji powietrza i kontroli szczelności. Mycie wstępne odbywa się ze zbiornika 1 metodą natrysku, natomiast opróżnienie poprzez obieg mycia wstępnego do destylatora. Odtłuszczanie ze zbiornika 1 może być wykonane przy użyciu wielu funkcji m.in.: poprzez mycie natryskowe lub napełnienie ciśnieniowe. Kolejnym etapem procesu jest odtłuszczanie w parze. Następnie zachodzi proces konserwowania części ze zbiornika 2 – tutaj także można wybrać metodę, jak w przypadku odtłuszczania ze zbiornika 1. Gdy części są pokryte konserwantem antykorozyjnym zachodzi suszenie próżniowe oraz odzysk rozpuszczalnika (pompa próżniowa pracują na sucho 400m3/h) poprzez dwustopniową kondensację oraz adsorber. Pomiar stężenia  mierzony jest za pomocą czujnika wartości granicznych i gdy te są spełnione, następuje automatyczne rozładowanie komory roboczej. Detale są odtłuszczone! Cały proces trwa, w zależności od wybranego modułu od 10 do 20 minut.

Budowa próżniowego automatu myjącego za pomocą rozpuszczalnika.

Podstawą wyposażenia maszyny jest komora robocza, wykonana z blachy stalowej 1.4301, termoizolowana wełną mineralną. W środku komory znajdują się : rura natryskowa do natrysku rozpuszczalnika na całej długości partii, 3 sondy poziomu napełnienia, czujnik ciśnienia oraz przyłącze do napowietrzania z filtrem powietrza. Istnieje także możliwość dozbrojenia komory w dowolnym momencie w 2 kołnierze ślepe do zamontowania oscylatorów ultradźwiękowych.

Automatyczne drzwi załadunkowe wyposażone są w wziernik (szklana szyba). Jest to bardzo ciekawa opcja, która umożliwia optymalnego regulowanie i przede wszystkim obserwowanie procesu. Na stanowisku mocowanie kosza ze stali szlachetnej znajduje się m.in. obrotnica wychylno-obrotowa oraz przetwornica częstotliwości. Pierwsza służy do ustawienia kąta wychylenia kosza w skokach 1°. Druga ma na celu łagodny start i zatrzymanie ruchu obrotowego. W przetwornicy są zaprogramowane 2 różne prędkości obrotowe uruchamiana programem mycia. Zakres nastawy prędkości obrotowej zawiera się od ok.2 do 10 obr./min.

Zbiornik magazynowy rozpuszczalnika jest o pojemności 3.500 l i ogrzewa się za pomocą oparów rozpuszczalnika z destylatora (odzysk ciepła). W obiegu zamkniętym rozpuszczalnika zainstalowana jest także pompa obiegowa do napełniania ciśnieniowego o mocy 11kW (1.200 l /min przy ok.2-2,5 bar).

Bardzo ważnymi elementami, bez których maszyna nie ruszy, są urządzenia zasilające oraz chłodzące. W tym przypadku zastosowano wytwornicę pary zasilaną gazem oraz chłodziarkę kompaktową chłodzoną wodą o wydajności chłodzenia ok.15-25 kW przy -5°C (w zależności od konfiguracji urządzenia). Zbiornik destylator próżniowego przy wytwornicy pary wykonany jest w kształcie litery L z wysoką kopułą oparów i przegrodą pośrednią. Pozwala to uniknąć nadmiernego pienienia również w przypadku krytycznej zawartości oleju i zapewnia doskonałą jakość rozpuszczalnika.

Sterowanie odtłuszczarką typu Multiclean-4-4-FSX

Odtłuszczarka sterowana jest przy pomocy zintegrowanej szafy ze sterownikiem PLC (Siemens S7) oraz dotykowego kolorowego panelu obsługowego Siemens TP 277. Istnieje możliwość zapisania do 50 programów mycia z dowolnie programowalnym przebiegiem procesu. Urządzenie zapisuje m.in. takiej parametry jak: timer tygodniowy, licznik godzin pracy, licznik całkowity partii (także dzienny). Maszyną można sterować także zdalnie, ponieważ wyposażona jest w łącze  VPN.

Czytaj poprzedni

VIA zakład w Polsce inwestuje w infrastrukturę i nową technologię do obróbki wibrościernej

Czytaj następny

DUOMATIC 125