Transformacja energetyczna branży przemysłowej w Polsce

elektrownia węglowa

Branża przemysłowa wymaga dużej ilości zasilania – jak wynika z raportu prezentowanego przez Komisję Europejską, w samym tylko 2015 roku około 30% energii zużytej przez Polskę zostało skonsumowane przez przemysł wraz z rolnictwem. Wynik ten stopniowo rósł przez kolejne lata, podczas gdy na przykład sektor usługowy obniżał swoje zużycie o kilka punktów procentowych.

Efektywność energetyczna sektora przemysłowego w Polsce

Efektywność energetyczna sektora przemysłowego w Polsce zdecydowanie jest kwestią, która wymaga poprawy. Oszczędzić mogą na tym nie tylko poszczególne przedsiębiorstwa, ale również Polska w ogóle, jako kraj. Bieżący trend wyraźnie zmierza do zastępowania tradycyjnych źródeł zasilania (jak ropa czy węgiel) – formami odnawialnymi.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zwiększanie efektywności energetycznej to w coraz większym stopniu konieczność biznesowa związana z rosnącymi cenami energii, presją regulacyjną i społeczną.

Korzystanie z konwencjonalnych form zasilania (między innymi wyżej wspomnianej ropy, czy też gazu lub kopalin) jest nie tylko niekorzystne finansowo czy pod względem ekologicznym, ale również pod względem psychicznego komfortu obywateli. Konieczność zapewnienia ciągłości dostaw z innych krajów i zmieniająca się ciągle sytuacja polityczna budzi uzasadniony niepokój wielu mieszkańców kraju.

Stąd też wynika rosnący trend na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Jak nietrudno się domyślić, transformacja energetyczna jest procesem, który zajmie dużo czasu, jednak zdaniem ekspertów ostateczny efekt będzie korzystny nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, ale również z uwagi na obecny stan planety. Odnawialne źródła energii są uważane za w pełni ekologiczne, dzięki czemu ich wprowadzenie mogłoby mieć pozytywny wpływ między innymi na stan powietrza w uprzemysłowionych częściach kraju.

Wyzwania w obszarze transformacji energetycznej można podzielić na dwie grupy. Z jednej strony Polska – w tym sektor przemysłowy – musi zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii ogółem, w czym nasz kraj jest niestety dość zapóźniony. Udział OZE w zużyciu energii brutto oraz udział OZE w produkcji energii elektrycznej jest dużo niższy niż w większości innych krajów UE, a to przekłada się na negatywne postrzeganie Polski w międzynarodowej opinii publicznej. Z drugiej strony przemysł musi intensywnie zwiększać efektywność energetyczną ze względu na presję regulacyjną, rynkową i finansową. W tym obszarze Polska ma znacznie więcej sukcesów, choć jednocześnie bardzo dużo wyzwań.

Rozwój energetyki wiatrowej

Wśród odnawialnych źródeł energii, które cieszą się w Polsce coraz większą popularnością, wskazać można elektrownie wiatrowe. W dalszym ciągu, nawet 4/5 całej energii pozyskiwanej w kraju wytwarzanych jest w kopalniach węglowych. To sprawia, że konieczne jest poszukiwanie możliwości uzyskiwania jej z innych źródeł. Idealnym rozwiązaniem są wyżej wskazane elektrownie wiatrowe, między innymi ze względu na znaczące rozmiarowo obszary nadmorskie, w których można je umieszczać. Są to tereny, na których często wieje silny wiatr, dzięki czemu wytwarzają one duże ilości energii. Co więcej, dzięki dostępowi do Morza Bałtyckiego, Polska może korzystanie nie tylko ze standardowych elektrowni lądowych, ale również morskich. Zgodnie z deklaracjami ministerialnymi, w ciągu najbliższej dekady ilość energii pozyskiwanej z tego rodzaju źródeł energii może wzrosnąć nawet do około 10 000 MW.

Niewątpliwą zaletą elektrowni wiatrowej jest fakt, że wykazuje ona zerowe koszty zmienne. W przypadku najbardziej podstawowego paliwa w kraju, czyli węgla, kosztów jest sporo – między innymi utrzymanie kopalni, które obejmuje utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym i koszty powiązane z zatrudnianiem szeregu pracowników. Kolejną, ogromną zaleta tej formy uzyskiwania energii jest znaczący spadek emisyjności polskiego przemysłu. Zgodnie z danymi prezentowanymi przez specjalistów, do 2030 roku można by liczyć na spadek ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery o nawet 20%. To ilość pozwalająca na znaczącą poprawę jakości powietrza, co przełożyłoby się również na częściowe wyhamowanie zmian klimatycznych, a także poprawiło stan zdrowia mieszkańców terenów szczególnie uprzemysłowionych.

elektrownia wiatrowa

Dlaczego elektrownie wiatrowe mają dużą szansę na powodzenie?

Poza wskazanymi wyżej powodami – przede wszystkim, wszelkie odnawialne źródła energii cieszą się rosnącą popularnością. Ze względu na to, że na chwilę obecną ciężko mówić o fotowoltaice dla przemysłu, farmy wiatrowe wydają się być najrozsądniejszym rozwiązaniem.

Rozwój technologiczny sprawia, że ilość pozyskiwanej w ten sposób energii cyklicznie rośnie. Wpływ na taki stan rzeczy ma jednak nie tylko sama technologia, ale również ilość tworzonych i eksploatowanych farm.

Globalne trendy idą zdecydowanie w kierunku poszukiwania coraz bardziej ekologicznych, a jednocześnie ekonomicznych rozwiązań. Opcje o zdecydowanie mniejszej emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego są coraz częściej wybierane nawet przez duże koncerny – choć pracy w tym zakresie nadal jest sporo.

Jak będzie przebiegać transformacja energetyczna w Polsce?

Choć ciężko w 100% określić tempo zmian, jeśli chodzi o przemiany w kwestii zasilania, z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić można, że obecne trendy będą kierować się w stronę odnawialnych źródeł energii. Postęp technologiczny w połączeniu z rosnącą świadomością tak społeczeństwa, jak i gigantycznych koncernów sprawia, że spotyka się coraz więcej rozwiązań proekologicznych.

Są one nie tylko znacznie korzystniejsze dla środowiska (a więc – w dłuższej perspektywie – i dla ludzi), ale również dużo tańsze. Dodatkową kwestią, dla której warto stawiać na odnawialne źródła, z których pozyskuje się energię, jest fakt, że inne zasoby są wyczerpywalne. Choćby jeśli chodzi o ropę – specjaliści przewidują, że może jej zabraknąć w ciągu około 50 lat. To oznacza brak zasilania nie tylko dla samochodów, ale również wielu maszyn.

Czytaj poprzedni

Promocja firmy z branży przemysłowej w Internecie

Czytaj następny

Zastosowanie elektrodrążarki Accutex