Chmura dla firm. Innowacyjność czy konieczność?

chmura dla firm

People working in the corporation

MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY

O ile pod względem cyfryzacji usług publicznych Polska przekracza średnią unijną, o tyle w kwestii biznesu i cyfryzacji społecznej jesteśmy na szarym końcu Indeksu DESI 2022, raportującego o stanie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w krajach Unii Europejskiej. Za nami jest już tylko Rumunia i Bułgaria. Sprawa nie wygląda zatem dobrze, bo wpływa bardzo negatywnie na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.

Cyfrowa rzeczywistość

Raport DESI 2022 jasno pokazuje, że w świadomości społecznej cyfryzacja – w tym również chmura dla firm, są traktowane jako innowacyjność. Niestety ten czas już minął, o czym świadczy postęp cyfrowy notowany w innych krajach. Już dzisiaj wiele firm, które chcą kooperować z zagranicznym biznesem, musi wdrażać nowoczesne rozwiązania cyfrowe, bo w innym przypadku nie mogą już liczyć na współpracę.

Co istotne, postępujący proces cyfryzacji usług publicznych wymusza na przedsiębiorcach wprowadzanie rozwiązań umożliwiających realizację drogą elektroniczną poszczególnych spraw urzędowych związanych z prowadzeniem biznesu. Jakie miejsce zajmują w tym wszystkim rozwiązania chmurowe?

Chmura dla firm – korzyści dla przedsiębiorstwa

Prosperując w czasach czwartej rewolucji przemysłowej, jesteśmy skazani na nowoczesne technologie cyfrowe. To właśnie one znacząco zoptymalizowały wszelkiego rodzaju procesy biznesowe i produkcyjne. Co ważne zrobiły to w sposób wielowymiarowy. Rozwiązania chmurowe są w tym przypadku kolejnym elementem pozwalającym na sprawne działanie w środowisku wirtualnym. Razem z nowoczesną infrastrukturą ICT tworzą globalny system cyfrowy, który w przeciwieństwie do poprzednich rozwiązań, jest bardziej wydajny, ekonomiczny i co ważne, także ekologiczny.

Chmura obliczeniowa zwalnia przedsiębiorstwa z konieczności inwestowania w drogą i skomplikowaną infrastrukturę IT. Cała przestrzeń dyskowa, moc obliczeniowa oraz szereg innych usług dostępnych w ramach rozwiązań chmurowych realizowane są przez profesjonalne data center. Przy czym oszczędności nie są tutaj jedynymi korzyściami.

chmura dla firm

Zalety chmury dla firm:

  • ciągły dostęp do zasobów cyfrowych firmy (możliwość pracy zdalnej z każdego miejsca i urządzenia)
  • możliwość przeniesienia w chmurę wszystkich procesów biznesowych firmy (maszyny wirtualne w chmurze)
  • profesjonalna i wielotorowa ochrona danych w chmurze:
    • ochrona fizyczna serwerów w data center
    • ochrona cybernetyczna (przed atakami hakerskimi, utratą danych w razie awarii sprzętu itp.)
  • możliwość korzystania z najnowocześniejszych technologii cyfrowych
  • skalowalność rozwiązań chmurowych (pełne dostosowanie do potrzeb firmy)

Podsumowując, chmura dla firm pozwala na korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw współczesnej technologii cyfrowej, bez konieczności inwestowania w drogą infrastrukturę. Jest to rozwiązanie skalowalne i bezpieczne, które umożliwia firmie sprawne funkcjonowanie w świecie zmierzającym do całkowitej wirtualizacji wszelkich procesów biznesowo – społecznych. Tym samym chmura dla firm nie jest już innowacją, zwiększającą konkurencyjność przedsiębiorstwa. Jest ona koniecznością, ponieważ bez niej funkcjonowanie w najbliższych latach nie będzie po prostu możliwe.

Czytaj poprzedni

Firmy z opolskiego wiedzą co to znaczy być smart!

Czytaj następny

Elementy manipulacyjne i części maszyn. Gdzie je kupować w Polsce?