Rola wentylacji w zakładzie przemysłowym

wentylacja przemysłowa

Wentylacja odgrywa niezwykle ważną rolę nie tylko w budynkach mieszkalnych, lecz także w przemyśle. Jej zadaniem jest usuwanie zanieczyszczonego powietrza, co w ogromnym stopniu wpływa na zwiększenie komfortu pracy. Dziś każdy profesjonalny wykonawca wentylacji oferuje wysokiej jakości usługi w tym zakresie.

Wentylacja zakładu przemysłowego, a komfortowe warunki pracy

Dziś trudno wyobrazić sobie nowoczesne oraz dobrze prosperujące przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją czy też przetwarzaniem poszczególnych materiałów, w którym znajdowałaby się zanieczyszczona atmosfera. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stężenie zanieczyszczeń w powietrzu nie powinno nigdy przekraczać poziomu najwyższego dopuszczalnego stężenia – NDS, czyli wartości granicznej, w pełni bezpiecznej dla ludzkiego organizmu.

W celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy już na etapie budowy wielu zakładów przemysłowych sporządzany jest projekt wentylacji, który w przyszłości pozwala na komfortowe warunki pracy. Jest to konieczne, bowiem w wyniku poszczególnych procesów produkcyjnych do powietrza nieustannie dostają się szkodliwe dla zdrowia człowieka gazy, pyły, aerozole oraz dymy. Jeśli posiadają one wysokie stężenie, to wówczas mogą prowadzić do rozwoju wielu poważnych chorób układu oddechowego.

Z kolei wilgoć oraz intensywne zapachy mogą w ogromnym stopniu obniżyć komfort psycho – fizyczny poszczególnych pracowników. Może to bardzo negatywnie wpłynąć na ich wydajność oraz jakość wykonywanej pracy.

Tymczasem, gdy zakład jest wyposażony w odpowiednią wentylację, to wówczas usuwanie poszczególnych zanieczyszczeń jest możliwe poprzez nieustanne dostarczanie do wnętrza hal świeżego powietrza pochodzącego z zewnątrz.

Przeglądy i dbanie o właściwy stan techniczny urządzeń wentylacyjnych

Zanieczyszczone powietrze ma także negatywny wpływ na stan maszyn przemysłowych. Na ich ruchomych częściach osiadają bowiem pyłki, których usuwanie z pomocą płynów roboczych prowadzi do szybszej korozji. Wówczas poszczególne maszyny są bardziej awaryjne, a koszty
eksploatacji znacznie się zwiększają. Tymczasem odpowiedni system wentylacyjny pozwala skutecznie uniknąć tych zagrożeń.

Wentylacja to bezpieczeństwo i minimalizacja kosztów ogrzewania

Zanieczyszczenia wpływają także bardzo negatywnie na bezpieczeństwo pracowników. Ich wysokie stężenie może bowiem być przyczyną wybuchu pożaru.

Dobra wentylacja przemysłowa potrafi nie tylko skutecznie usuwać wszelkie zanieczyszczenia oraz uzdatniać powietrze wtłaczane do poszczególnych hal produkcyjnych, lecz także zachować odpowiednią temperaturę. Dzięki rekuperatorom dochodzi bowiem do odzyskiwania ciepła znajdującego się w zanieczyszczonym powietrzu. To w pełni ekologiczne oraz ekonomiczne rozwiązanie pozwala w dużym ograniczać zużycie paliwa niezbędnego do utrzymania w zakładzie odpowiedniej temperatury.

Czytaj poprzedni

Jak przebiega przeprowadzka firmy?

Czytaj następny

Oczyszczanie ścieków przemysłowych