Oczyszczanie ścieków przemysłowych

oczyszczalnia wody przemysłowej

Oczyszczanie ścieków przemysłowych to proces technologiczny, który pozwala na usunięcie osadów, zanieczyszczeń, substancji chemicznych, zawiesin i koloidów ze ścieków powstałych na skutek realizacji różnych działań przemysłowych. W tym celu wykorzystywane są specjalne oczyszczalnie ścieków, zajmujące się również przetwarzaniem i unieszkodliwianiem powstałych w całym procesie pozostałości. Kryteria efektywności oczyszczania ścieków przemysłowych oraz jego profil technologiczny odbiegają od tych, które uwzględniane są w przypadku ścieków komunalnych.

Charakterystyka ścieków przemysłowych

W zależności od dziedziny przemysłu, profilu produkcyjnego, stosowanych technologii oraz zwyczajów lokalnych, ścieki przemysłowe mogą mieć różny skład chemiczny. Nie są ściekami deszczowymi lub bytowymi, ponieważ powstają w związku z prowadzoną przez dany obiekt działalnością – np. składową, handlową, usługową czy transportową. Ścieki te mogą być również mieszane ze ściekami innych podmiotów, na skutek odprowadzania wspólnymi urządzeniami kanalizacyjnymi. Dzielą się na rozkładalne i trwałe, z czego jedynie te pierwsze ulegają przemianie chemicznej do nietoksycznych substancji. Ścieki nierozkładalne to przede wszystkim związki metali ciężkich czy środki owadobójcze.

Systemy oczyszczania ścieków przemysłowych

Ścieki przemysłowe w wielu sytuacjach nie są przyjmowane przez komunalne oczyszczalnie, dlatego wymagają wstępnego oczyszczenia lub przeprowadzenia całego procesu bezpośrednio na terenie zakładu. Do ich oczyszczania służą różne technologie, które pozwalają na uzyskanie czystego odcieku do utylizacji lub ponownego wykorzystania wody. Systemy oczyszczania ścieków przemysłowych bazują głównie na dozowaniu specjalnych substancji chemicznych, odpowiednio dobranych pod względem składu do rodzaju odpadów. Rozwiązania te poprawiają efektywność wielu procesów, takich jak deknatacja, flotacja czy sendymentacja.

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych

Linie technologiczne oczyszczalni ścieków przemysłowych wyposażane są w liczne maszyny, urządzenia i moduły. Ich podstawę stanowią sita obrotowe stacji przyjęć oraz zbiorniki, które pozwalają na wstępne rozdzielenie faz. Oczyszczalnie dysponują też instalacjami rozdzielania emulsji oraz zbiornikami odzyskiwanych olejów i oczyszczonej wody. Istotną rolę w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych odgrywają wibracyjne kontenery odwadniające, a także centryfugi – urządzenia rozdzielające zawiesiny za pośrednictwem szybkiego ruchu obrotowego, podnoszącego prędkość procesu sedymentacji.

Czytaj poprzedni

Rola wentylacji w zakładzie przemysłowym

Czytaj następny

Wentylacja w zakładzie przemysłowym