Transport ponadgabarytowy drogą morską i lądową – specyfika przewozu towarów specjalnych

drogowy transport ponadgabarytowy

MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY

Przewóz ładunków ponadgabarytowych to dosyć duże przedsięwzięcie logistyczne, ponieważ wymaga ono dokładnej znajomości przepisów, umiejętności dopełnienia formalności, dysponowania pozwoleniami i uprawnieniami oraz wykwalifikowaną kadrą, a także regularnej współpracy z wieloma innymi podmiotami. To powoduje, że planowaniem i realizowaniem przewozów gabarytowych zajmują się profesjonalne firmy. Jakie ładunki kwalifikują się do transportu ponadgabarytowego? Czym charakteryzuje się ten rodzaj transportu i jakimi drogami może być realizowany? Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Specyfika przewozu ładunków ponadgabarytowych

Transport ponadgabarytowy, czy inaczej ponadnormatywny, nienormatywny lub wielkogabarytowy, skupiony jest wokół realizowania przewozu towarów, które wymiarami i masą przekraczają normy określone w przepisach o ruchu drogowym. Prościej mówiąc, transport ponadnormatywny jest organizowany kiedy transportowany ładunek przekracza dopuszczalne parametry. Do takich ładunków kwalifikuje się maszyny rolnicze, elementy infrastruktury drogowej, konstrukcje przemysłowe, urządzenia przemysłowe czy też ciężki sprzęt budowlany.

Transport ponadgabarytowy realizowany drogą lądową

Transport ponadgabarytowy drogą lądową wymaga uzyskania specjalnego pozwolenia. W przypadku transportów międzynarodowych konieczne jest uzyskanie pozwoleń we wszystkich krajach, przez które będzie przejeżdżał ładunek. Poza tym przy planowaniu przewozu ładunków ponadnormatywnych należy uwzględnić typ i rodzaj ładunku (w tym jego wymiary i masę), dostępną infrastrukturę drogową, dokładną trasę przejazdu uwzględniając możliwe problemy, przepisy krajowe i zagraniczne, a także rodzaj pojazdów lub zespołu pojazdów wykorzystywanych do przetransportowania ładunku.

W zakresie realizowania transportu ponadnormatywnego droga lądową kluczowa jest logistyka, która powinna zagwarantować szybki czas realizacji zlecenia oraz bezpieczeństwo ładunku i specjalistów zajmujących się przewozem.

Transport ponadgabarytowy realizowany drogą morską

Transport morski ładunków ponadgabarytowych zakłada przewóz maszyn i wielu innych konstrukcji, których nie można podzielić na mniejsze części. Działanie w tym obszarze również jest obarczone koniecznością uzyskania konkretnych pozwoleń i posiadaniem specjalistycznych uprawnień, dlatego realizację zleceń należy powierzać profesjonalnym firmom transportowym. Również dlatego, że w przypadku transportu morskiego oprócz frachtu morskiego często konieczne są dodatkowe usługi, takie jak przeładunek, składowanie w portach, organizacja odpraw celnych, załadowanie i rozładowanie ładunków ze statków transportowych i inne operacje portowe.

Dla wielu przedsiębiorców zajmujących się importem lub eksportem ponadnormatywnych towarów to jedyny sposób na przetransportowanie takiego ładunku w bezpieczny i szybki sposób. Wśród głównych zalet transportu realizowanego drogą morską wyróżnić można niski koszt w porównaniu z innymi rozwiązaniami, możliwość przewozu zarówno nienormatywnych jak i niebezpiecznych ładunków w specjalnych kontenerach.

Czytaj poprzedni

Czym są taśmy transportujące i gdzie znajdują swoje zastosowanie?

Czytaj następny

Powłoki ochronne – najczęściej wybierane rodzaje