Czy przystajesz na rozwiązanie drugiej kategorii?

Dla wielu gałęzi przemysłu wymagających wysokiej precyzji, takich jak przemysł lotniczy, medyczny, motoryzacyjny i obronny, przemysłowe czyszczenie części odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu jakości w procesie produkcyjnym. Nieodpowiednie odtłuszczanie może mieć destrukcyjny wpływ na wiele kolejnych procesów. Niemniej jednak obserwujemy, że zbyt wiele firm stosuje w swojej działalności nieoptymalne rozwiązania w zakresie czyszczenia. Kryją się za tym różne powody. Niektórym przedsiębiorstwom do kompetentnej oceny potencjalnych opcji brakuje po prostu wiedzy i doświadczenia. Inni polegają na jednej konkretnej metodzie od tak dawna, że nie znają alternatywnych rozwiązań. W wielu przypadkach dyrektorzy przedsiębiorstw produkcyjnych mają tak głęboko zakorzenione błędne wyobrażenia na temat określonych technologii czyszczenia, że kategorycznie wykluczają ich stosowanie mimo tego, że ich jakość została już udowodniona. Omówmy to na przykładzie czyszczenia rozpuszczalnikami.

Chociaż od dawna uznaje się, że rozpuszczalniki należą do najskuteczniejszych środków czyszczących, zwłaszcza w wysoko wyspecjalizowanych sektorach, nie brakuje mitów dotyczących ich stosowania. Na podstawie powszechnych nieporozumień można wywnioskować, że odtłuszczanie rozpuszczalnikowe to brudna praca; że jest ono szkodliwe dla środowiska lub niebezpieczne dla pracowników. Przekonania te to tak naprawdę nic innego jak chybione wyobrażenia. Firmy zniechęciły się do stosowania rozpuszczalników w szczególności przez bezpodstawne obawy dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z rozpuszczalnikami oraz obawy dotyczące spełnienia wymogów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wspomniane obawy pozbawiły firmy możliwości czerpania wielu wymiernych korzyści z czyszczenia rozpuszczalnikami.

W dzisiejszych czasach odtłuszczanie rozpuszczalnikowe jest dobrze znane w całkowicie zamkniętych systemach czyszczących. Prawdopodobnie zaskakujący dla wielu jest fakt, że jego wydajność jest często lepsza od alternatyw promowanych jako „bardziej zrównoważone”, ponieważ nie wymaga znacznych nakładów energii do suszenia, ponadto proces ten nie wymaga stosowania wody. Technologia czyszczenia zamkniętego z wewnętrznym odzyskiem rozpuszczalników dodatkowo zmniejsza ilość odpadów do recyklingu, a tym samym obniża całkowite koszty czyszczenia. Ponadto dostawa, transport i przechowywanie rozpuszczalników w bezpiecznych systemach umożliwia bezpieczne i odpowiedzialne obchodzenie się z nimi – co dotyczy ludzi, powietrza i gleby; gwarantuje także przestrzeganie przepisów prawnych. Przy odpowiednim przeszkoleniu pracowników i właściwych środkach zarządzania ryzykiem, postępowanie z rozpuszczalnikiem nie stanowi czynnika ryzyka wykraczającego poza inne potencjalne zagrożenia w miejscu pracy. 

Jeśli chodzi o przemysłowe czyszczenie części, nie ma jednego, uniwersalnego podejścia. Żadna metoda czyszczenia nie mogłaby działać uniwersalnie. Kompleksowa ocena wymaga określenia najbardziej odpowiedniej metody czyszczenia, w której należy dokładnie rozważyć wiele czynników, takich jak rodzaje metali i zanieczyszczeń, stopień złożoności czyszczonych elementów, objętość części, zastosowany olej produkcyjny, zgodność z przepisami i zatwierdzone substancje, by wymienić tylko kilka z nich. Przedsiębiorstwa wyrządziłyby sobie ogromną krzywdę, gdyby od razu wykluczyły znane metody czyszczenia, takie jak czyszczenie rozpuszczalnikami, bez obiektywnej oceny ich zalet i ryzyka oraz najlepszego podejścia do utrzymania równowagi.

Optymalny proces czyszczenia części wykracza daleko poza usiłowania osiągnięcia doskonałości w zakresie czyszczenia. Dzięki odpowiedniemu połączeniu technologii maszyn, środków czyszczących i technologii stosowania, krytyczny proces czyszczenia można przekształcić w etap zwiększający wartość dodaną, który poprawia wydajność operacyjną i oszczędność zasobów, czasu i kosztów – krótko mówiąc, w etap zapewniający przewagę konkurencyjną, która może mieć bezpośredni wpływ na końcowy wynik.

Pozostaje najważniejsze pytanie: Czy proces czyszczenia metalu jest wąskim gardłem w Twojej produkcji, czy też tworzy wartość dla całej działalności? I czy wykorzystujesz cały potencjał procesu czyszczenia części do rozwoju biznesu, czy decydujesz się na rozwiązanie drugiej kategorii? Może nadszedł czas na solidne przemyślenie tej kwestii.

Kontakt:

Maciej Chmielewski
Sales Manager Eastern Europe & Russia

SAFECHEM Europe GmbH

Tel.: +49 211 4389-340
E-mail: m.chmielewski@safechem.com

www.safechem.com

Czytaj poprzedni

Promocja firmy w internecie w czasie kryzysu

Czytaj następny

Promocja firmy z branży przemysłowej w Internecie