Jaka jest rola stacji demontażu pojazdów?

demontaż pojazdów

MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY

Stacja demontażu pojazdów to wyspecjalizowany podmiot zajmujący się utylizacją wycofanych z eksploatacji pojazdów. Tego rodzaju firmy działają na mocy obowiązujących przepisów i muszą spełniać wiele wymagań np. z zakresu ochrony środowiska. Czym jednak w praktyce wyróżniają się stacje demontażu pojazdów i jaka jest ich rola?

Czym zajmuje się stacja demontażu pojazdów?

Demontaż samochodów, które nie są już zdatne do eksploatacji, wymaga odpowiedniej infrastruktury, wysokospecjalistycznej wiedzy oraz dużego doświadczenia. W związku z powyższym, złomowaniem pojazdów wycofanych z użycia i recyklingiem samochodów mogą zajmować się jedynie podmioty, które posiadają odpowiednie wymagane prawem zezwolenia i spełniają narzucone przez prawo kryteria. Stacje demontażu pojazdów w dużym uproszczeniu zajmują się bezpieczną dla środowiska i ludzi utylizacją starych aut i maszyn, a także prowadzą odzysk surowców poprzez recykling samochodów i ich części. Nowoczesna i w pełni profesjonalna stacja demontażu pojazdów w Polsce należąca do firmy Stena Recycling – europejskiego lidera w dziedzinie przetwarzania wszystkich frakcji odpadów– jest w stanie poddać recyklingowi ponad 95% masy złomowanego pojazdu. Recykling samochodów w Stena Recycling jest prowadzony przy zastosowaniu wielu zaawansowanych i nowatorskich technologii, dzięki czemu ze starych i uszkodzonych pojazdów można wydobyć sprawne części i mnóstwo cennych gospodarczo surowców nadających się do ponownego wykorzystania. Pojazdy wycofane z eksploatacji są bowiem rezerwuarem ogromnej ilości aluminium, stali, różnych rodzajów tworzyw sztucznych, gumy i szkła. Surowce te mogą z powodzeniem posłużyć firmom z branży motoryzacyjnej do produkcji nowych samochodów czy zasilić inne gałęzie przemysłu. Z kolei sprawne części po poprawnym demontażu i renowacji mogą trafić ponownie do użycia i przedłużyć żywotność innych, wymagających naprawy pojazdów.

Jakie zadania realizuje stacja demontażu pojazdów?

Stacja demontażu pojazdów przede wszystkim pozwala efektywnie zagospodarować wycofane z eksploatacji auta, co przynosi wszystkim korzyści. Surowce pochodzące z recyklingu w wielu wypadkach mogą wpłynąć na niższą cenę produktu, który z nich powstanie. O niektóre surowce jest też dziś trudno, a recykling może uzupełniać ich braki na bieżąco. Stacja demontażu pojazdów jest więc jednym z ważniejszych ogniw w gospodarce obiegu zamkniętego, a stacja zorganizowana na wzór działającej pod szyldem Stena Recycling gwarantuje przy tymwysoką efektywność recyklingu, przyczynia się do ochrony środowiska i poprawy jego stanu. Stacje demontażu pojazdów są w stanie dostarczyć gospodarce dużych ilości dobrej jakości surowców, a to oznacza, że możemy oszczędzić złoża surowców naturalnych. Kiedy nie wydobywamy surowców naturalnych, a sięgamy po surowce wtórne, zyskuje też na tym środowisko, bo emitujemy mniej zanieczyszczeń, mniej CO2 i zużywamy mniej wody czy energii. Stacja demontażu pojazdów odpowiedzialna jest wreszcie również za utylizację odpadów niebezpiecznych, których całkiem sporo zawierają stare pojazdy.

Czytaj poprzedni

Zastępcza sprężarka śrubowa

Czytaj następny

Pasteryzacja żywności