Na czym polega proces relokacji maszyn?

relokacja maszyn przemyslowych magazyn

MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY

Relokacja maszyn to dość często przeprowadzany proces, wynikający z wielu zróżnicowanych potrzeb. Relokację można realizować zarówno w obrębie zakładu, jak i pomiędzy zakładami pracy na dużych odległościach. To skomplikowane, złożone zadanie, które wymaga odpowiedniego podejścia, sprzętu i wiedzy. Dowiedz się, na czym polega relokacja maszyn i urządzeń przemysłowych!

Relokacja maszyn – co to takiego?

Relokacja maszyn i urządzeń przemysłowych polega przede wszystkim na ich transporcie pomiędzy różnymi lokalizacjami. Ze względu na złożoną konstrukcję i gabaryty większości sprzętów tego typu, jest to bardzo skomplikowany i trudny proces składający się z co najmniej kilku etapów i wymagający skrupulatnego planowania. W relokację maszyn zwykle zaangażowany musi być również specjalistyczny sprzęt – począwszy od wózków i podnośników, a skończywszy na odpowiednich pojazdach do realizacji transportu drogowego.

Relokacja maszyn może być procesem zewnętrznym – wówczas dokonuje się przeniesienia z jednego zakładu do drugiego, np. pomiędzy oddziałami firmy. Niekiedy realizuje się jednak również relokację wewnętrzną w obrębie tej samej siedziby. Niezależnie od skali jest to zadanie niezwykle wymagające.

Relokacja maszyn – kiedy jest potrzebna?

Kiedy zachodzi potrzeba relokacji maszyn? Takich sytuacji jest naprawdę dużo. Najczęściej z tym procesem ma do czynienia branża budowlana, która realizuje prace w różnych miejscach – często nawet na terenie całego kraju. Maszyny są więc regularnie przenoszone pomiędzy placami budowy, nawet jeśli mają własny napęd (koparki, ładowarki itp.). Wiąże się to bowiem z niższymi kosztami, mniejszą ilością formalności i znacznie szybszą realizacją.

Również relokacje maszyn przemysłowych (np. z zakładów produkcyjnych) wcale nie są rzadkością. Wskazań do realizacji tego typu zadań może być mnóstwo. Najczęściej jest to zmiana siedziby firmy lub jej rozbudowa o kolejną lokalizację. Czasami przenosi się pojedyncze urządzenia, innym razem całe linie produkcyjne lub zakłady. Relokacje wewnętrzne wykonuje się w przypadku rozbudowy lub zmiany organizacji pracy zakładu. Dzięki profesjonalnej realizacji tego typu procedury mogą być przeprowadzane bezpiecznie i sprawnie – bez nadmiernych zakłóceń w pracy przedsiębiorstwa.

Planowanie relokacji maszyn przemysłowych

Na czym polega relokacja maszyn przemysłowych?

Jak wygląda relokacja maszyn przemysłowych? Niezależnie od dystansu, jaki muszą one pokonać, jest to złożony i niełatwy proces. Zwykle wymaga wykorzystania różnych rodzajów specjalistycznego sprzętu, zawsze natomiast powinien być dobrze zaplanowany. To niezwykle ważne, ponieważ relokacja maszyn nie powinna zakłócać czy dezorganizować pracy zakładu lub robić to w minimalnym stopniu. Dzięki temu firma nie jest narażona na straty i może szybko wrócić do pełnej wydajności.

Proces relokacji maszyn obejmuje wiele czynności. Najważniejsze jest planowanie, które powinno uwzględniać wszystkie kolejne etapy realizacji:

  • demontaż,
  • pakowanie i zabezpieczenia do załadunku oraz transportu,
  • załadunek,
  • transport,
  • rozładunek w miejscu docelowym,
  • montaż,
  • poziomowanie,
  • podłączenie i uruchomienie.

Zwykle wymagana jest przy tym praca inżynierów, monterów, elektryków, hydraulików, ślusarzy, a czasami również innych specjalistów. Dlatego też relokację maszyn i urządzeń najczęściej zleca się wykwalifikowanym zespołom, które specjalizują się w tego typu zadaniach. Dysponują one również sprzętem niezbędnym w trudnych warunkach. To gwarancja bezpieczeństwa i sprawnej realizacji, a także optymalizacji kosztów.

Czytaj poprzedni

Jak przygotować się do budowy hali magazynowej?

Czytaj następny

Smart City Opole 2020-2030